Mensen en veiligheid staan voorop

Bij Biscuit International streven we naar een succescultuur
waarin medewerkers veilig kunnen werken en zich volledig kunnen ontplooien.

Veiligheid zit in ons DNA

‘Nul ongevallen’ is ons doel!

Als marktleider is veiligheid iets waar we dagelijks aan werken. We stimuleren en garanderen open communicatie in alle kwesties met betrekking tot gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden tussen alle werknemers, aannemers en derden.

We willen dat onze medewerkers, bezoekers, aannemers en derden die op onze locaties werken zich veilig en zeker voelen in hun werk. Uiteraard houdt dit in dat we ons aan lokale voorschriften en certificeringen van derden houden. Daarnaast hebben we onze eigen veiligheidsnormen die regionaal gecoördineerd en lokaal beheerd worden. We zetten ons in om de veiligheidsprestaties te meten, ongevallen proactief te voorkomen en beste praktijken in het hele bedrijf door te voeren.

Meetbare verbeteringen, jaar na jaar

Onze veiligheidsindicatoren zijn geharmoniseerd over de hele groep. Een belangrijke indicator voor veiligheid die we meten is het aantal verzuimdagen als gevolg van ongevallen (Lost Time Accident – LTA). Deze hebben we teruggebracht van 5,1 dagen (per jaar voor elke 100 werknemers) in 2020 naar 3,9 in 2022 en we blijven dit elk jaar verlagen. Enkele stappen die we daarvoor hebben gezet zijn: bijscholing van on-site veiligheidskampioenen, implementatie van geharmoniseerde veiligheidsraden, scorecards op fabrieksniveau, veiligheidscampagnes over de belangrijkste risico’s voor verschillende soorten werk en specifieke trainingen om het bewustzijn onder onze werknemers te vergroten. Wij werken voortdurend aan een veiligere omgeving voor onze werknemers.

Duurzaam inkopen