Ecologische voetafdruk

Bij Biscuit International hebben we ons toegelegd op
verantwoorde inkoop van grondstoffen en milieubewuste productiefaciliteiten.
We werken samen met klanten, leveranciers en industriële partners
om verandering te stimuleren en duurzame groei en waarde te leveren.

Waterverbruik

Waterefficiëntie is de norm

Ook al maakt water geen groot deel uit van onze productieprocessen, waterschaarste is een probleem dat iedereen aangaat. Als een toonaangevende producent moeten wij zo efficiënt mogelijk met water omgaan. Daarom meten we ons watergebruik zorgvuldig om ons verbruik te verminderen. Als er apparatuur wordt gemoderniseerd of vervangen, zoeken we naar waterbesparende oplossingen. Van 2021 tot 2022 hebben we ons waterverbruik op groepsniveau met 3,4% verlaagd en we werken voortdurend aan om de resultaten voor deze KPI te verbeteren.

Energieverbruik Een energiebesparende bedrijfscultuur

We hebben efficiënte productieprocessen en een flexibele productievoetafdruk, waardoor we onze impact op het milieu jaar na naar verkleinen.

Controle over ons energieverbruik is belangrijk voor het milieu en helpt ons ook om ons kostenleiderschap te behouden. We streven naar 100% hernieuwbare energie.

Als fabrikant is ons energieverbruik aanzienlijk. We hebben veel initiatieven op fabrieksniveau om de hoeveelheid energie die we gebruiken onder controle te houden en al onze Duitse fabrieken zijn ISO 50 001 gecertificeerd. Als groep hebben we in 2022 ons energieverbruik met 13% verminderd ten opzichte van 2021. Ons groepsplan is erop gericht het energieverbruik met 3% per jaar te verminderen, een energiebesparingscultuur te creëren en het energieverbruik te optimaliseren door ons hele energiesysteem opnieuw te bekijken.

Efficiënt transportsysteem

Effectieve transportsystemen spelen een sleutelrol in ons succes en zijn ook een belangrijke hefboom om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Ingrediënten worden waar mogelijk regionaal ingekocht, wat betekent dat onze klanten profiteren van korte transportlijnen. In de regel sturen we alleen volgeladen vrachtwagens en gebruiken we pallets voor leveringen en combineren we ze waar mogelijk. Metrics op groepsniveau bewaken ons transportnetwerk om de duurzaamheid, kostenefficiëntie en service voor onze klanten te verbeteren.

Duurzame VERPAKKING

Onze belofte met betrekking tot verpakkingen

Als marktleider vinden we dat het onze verantwoordelijkheid is om verandering te stimuleren. Het creëren van verpakkingsmateriaal met netto nul-afval is een belangrijke pijler van onze duurzaamheidsstrategie. Om dit te bereiken, hebben we een 4V-beleid:

  • Verpakking waar mogelijk Verwijderen
  • Het gewicht van de verpakking Verlagen
  • Gerecycled materiaal hergebruiken en het percentage gerecyclede verpakkingen Verhogen
  • Recyclen wat oVerblijft

Dit zijn onze doelstellingen op het gebied van duurzame verpakkingen voor de hele groep: 100% recyclebare verpakkingen en 30% gerecyclede verpakkingen.

Gezonde producten