Gebruiksvoorwaarden

1. Juridische informatie

Uitgever van deze website:
Biscuit Holding SAS, kapitaal van 315 916 euro, ingeschreven bij het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 852 847 607, met het statutair adres op 27 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS FRANCE

Directeur Publicatie
BI Communication Manager

Contact
communication@biscuitinternational.com

Hostingbedrijf van de website
Naam bedrijf / Bedrijfsvorm: PiRack / SAS
Adres: 49 Rue de ponthieu – 75008 Paris
Registratienummer: 949 218 986 00014

2. Definities

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens die direct of indirect betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens worden alleen door de uitgever van de website verzameld wanneer gebruikers de website raadplegen of zich daarop registreren. Hierbij wordt vermeld dat er geen persoonsgegevens van zogenaamde ‘gevoelige aard’ (met name etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze overtuigingen, vakbondslidmaatschap of persoonlijke gewoonten) verzameld zullen of mogen worden.

Onder ‘informatie’ wordt verstaan: alle inhoud van informatieve aard of die niet beschikbaar is op de website.

Onder ‘product’ wordt verstaan: elk product dat door de uitgever van de website of, al naar gelang het geval, door de bedrijven in de groep geproduceerd en/of op de markt wordt gebracht.

Onder ‘dienst’ wordt verstaan: een dienst die door de uitgever van de website of, al naar gelang het geval, door de bedrijven in de groep wordt geleverd.
Onder ‘website’ wordt verstaan: de website die de producten en diensten van de uitgever van de website toont en de online distributie van informatie mogelijk maakt.

Onder ‘bedrijven in de groep’ wordt verstaan: alle bedrijven in de Biscuit International Group of een van de bedrijven in de groep, indien het niet nodig is het bedrijf bij naam te noemen. Er wordt met nadruk op gewezen dat deze bedrijven in de groep onafhankelijke bedrijven en rechtspersonen zijn. Het gebruik van het begrip ‘bedrijven in de groep’ vormt daarom geen bewijs van een gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid, zowel tussen de genoemde bedrijven van de Biscuit International Group als met betrekking tot de gebruikers van de website of, meer in het algemeen, derden.

Onder ‘u’ of ‘de gebruiker’ wordt verstaan elke zakelijke of niet-zakelijke bezoeker van de website, of deze nu klant is van de uitgever van de website of niet.

3. Toepassingsgebied

De toegang tot en het gebruik van de website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door de website te bezoeken en gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

De uitgever van deze website heeft deze website online gezet om zijn producten en diensten aan u te tonen en u te informeren over zijn bedrijfsactiviteiten, met name door middel van inschrijvingen op de nieuwsbrieven, mailings en enquêtes. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de privacyverklaring. Deze gebruiksvoorwaarden zijn op elk moment beschikbaar op de website.

Houd er rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden op elk moment bijgewerkt kunnen worden door de uitgever van de website. De datum van de meest recente update verschijnt op deze pagina. We raden u daarom aan om deze regelmatig te raadplegen .

Verder wijzen we u erop dat de uitgever van de website andere diensten via deze website kan aanbieden, waarvoor specifieke gebruiksvoorwaarden moeten worden overeengekomen vóór elke gebruik. In dat geval gelden deze specifieke voorwaarden in aanvulling op deze algemene gebruiksvoorwaarden.

4. Informatie op de website

De uitgever van de website spant zich tot het uiterste in om u te voorzien van informatie die op het moment van raadplegen en lezen gecontroleerd, nauwkeurig en volledig is, binnen de grenzen van zijn eigen kennis en de informatie waarover hij beschikt.

4.1. Informatie over producten en diensten
De producten en diensten die aan u getoond worden, vormen geen commercieel aanbod, maar een weergave van het assortiment producten en diensten dat door de uitgever van de website en/of bedrijven in de groep op de markt wordt gebracht.

De uitgever van de website en/of de bedrijven in de groep kunnen de informatie op deze website, met name die met betrekking tot de producten en diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

4.2. Financiële informatie
De informatie die op deze website wordt weergegeven kan prognoses bevatten over de financiële situatie, bedrijfsresultaten, activiteiten en strategie van de uitgever van de website en/of de bedrijven in de groep. Met name verklaringen met betrekking tot doelstellingen, groeiprognoses of andere tendensen in de bedrijfsresultaten zijn speculatief.

Deze prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen die onjuist kunnen blijken en hangen af van risicofactoren zoals economische en financiële vooruitzichten. De uitgever van de website en/of bedrijven in de groep aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het bijstellen van de prognoses bij nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

4.3. Volstrekt onrechtmatige informatie
De uitgever spant zich tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website zo volledig mogelijk aan de huidige regelgeving voldoet en uw rechten respecteert. Indien de informatie ‘volstrekt onrechtmatig’ lijkt te zijn kunt u de uitgever van de website daarom verzoeken de betreffende informatie te verwijderen, aan te passen of te corrigeren door een e-mail te sturen met als bijlage de vereiste bewijsstukken die aantonen dat u het recht heeft om actie te ondernemen, naar het volgende adres: communication@biscuitinternational.com.

5. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele-eigendomsrechten dan wel gebruiksrechten met betrekking tot de website berusten bij de uitgever van de website en/of bedrijven in de groep.

Door toegang tot de website ontstaat geen enkel recht op de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de website. Deze blijven het exclusieve eigendom van de uitgever van de website en/of bedrijven in de groep of hun partners.

De onderdelen die toegankelijk zijn op de website, zoals, maar niet beperkt tot, teksten, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, geluiden, video’s, software, databases en gegevens worden eveneens beschermd door intellectuele- en industriële eigendoms- en andere private rechten die berusten bij de uitgever van de website en/of de bedrijven in de groep of hun partners.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld op de website (voorzieningen die u expliciet uitnodigen om een beschikbaar document op de website te downloaden), mag u in geen geval de website of een deel daarvan kopiëren, weergeven, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, op welk medium of op welke manier dan ook of op enige manier exploiteren, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de website.

Elk gebruik van de website of een deel daarvan zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de website, voor welke reden dan ook, kan leiden tot gepaste maatregelen, inclusief gerechtelijke procedures wegens inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.

Alleen het gebruik van een kwalitatief en kwantitatief niet-substantieel deel van de website is toegestaan voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

5.1. Beschikbare documenten op de website
Van beschikbare documenten op de website die u expliciet worden aangeboden om te downloaden is de reproductie alleen toegestaan voor informatieve doeleinden en persoonlijk gebruik. Elke verveelvoudiging en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is ten strengste verboden en alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de website. In elk geval moet bij iedere geoorloofde verveelvoudiging van informatie op de website de bron en het copyright worden vermeld.

5.2. Onderscheidende tekens @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}@font-face {font-family:Montserrat; panose-1:0 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:77; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871439 3 0 0 407 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}
Tenzij anders aangegeven, zijn de bedrijfsnamen, logo’s, producten en merken die op de website worden weergegeven en/of genoemd, eigendom van de uitgever van de website en/of bedrijven in de groep of hun partners. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hiervoor genoemde bedrijven.

6. Registratiegegevens

Voor sommige diensten die op de website worden aangeboden, moet u zich online registreren (bijv. registratie om een evenement of seminar bij te wonen, registratie om toegang te krijgen tot downloadbare documenten of registratie om een sollicitatie in te dienen).

Door te registreren stemt u ermee in dat u juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf of uw bedrijf verstrekt, zoals verzocht op het registratieformulier.

Persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie die nodig kan zijn voor registratie worden verwerkt in overeenstemming met de beginselen die door de uitgever van de website worden toegepast voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers. Deze beginselen en een herinnering van uw rechten worden uiteengezet in de privacyverklaring.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1. Informatie
Met het oog op de aard en het doel van de informatie zoals bedoeld in artikel 4 van deze gebruiksvoorwaarden ‘Informatie op de website’, aanvaardt u dat u dergelijke informatie op eigen verantwoordelijkheid gebruikt en de risico’s die voortvloeien uit het vertrouwen dat u erin stelt, volledig aanvaardt.

Hieruit volgt dat de uitgever van de website en/of de bedrijven in de groep niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dergelijke informatie en meer in het algemeen met het gebruik van de website, fouten op de website, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de website en/of het ongeoorloofd binnendringen van de website met als gevolg wijzigingen in de op deze website gepubliceerde informatie.

Ook geven de uitgever van de website en/of de bedrijven van de groep geen garanties dat de op deze website weergegeven informatie uitputtend, juist, volledig of actueel is.

7.2. Hyperlinks
De uitgever van de website en/of de bedrijven van de groep wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen. Deze hyperlinks worden u als service aangeboden. Het is uw eigen beslissing om deze hyperlinks al dan niet te volgen.
Het is niet toegestaan om hyperlinks in te voegen die naar de website of een deel daarvan verwijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de website. Mocht u een hyperlink naar de website willen plaatsen, dan dient u vooraf toestemming te vragen van de uitgever van de website via het volgende emailadres: communication@biscuitinternational.com.

7.3. Gedownloade documenten
Tijdens het registratieproces dat nodig is om documenten te downloaden, wordt u gevraagd uw gebruikersnaam (d.w.z. een geldig e-mailadres) en een wachtwoord (naar keuze) op te geven. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord

. Het downloaden van documenten van de website gebeurt op eigen risico. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer of voor gegevensverlies als gevolg van het downloaden van dergelijke documenten.

7.4. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
Deze gebruiksvoorwaarden voor de website zijn onderworpen aan het Franse recht.  Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van de gebruiksvoorwaarden voor de website valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Parijs.