Miljöavtryck

Hos Biscuit International menar vi vad vi säger vad gäller
ansvarsfull sourcing och klimatanpassade produktionsanläggningar.
Vi samarbetar tillsammans med kunder, leverantörer och branschpartners
för att driva på en förändring samt leverera en hållbar tillväxt och ett hållbart värde.

Vattenanvändning

Effektiv vattenanvändning ska utgöra standard

Vatten kanske inte utgör en stor del av våra produktionsprocesser, men bristen på vatten är något som gäller oss alla. I egenskap av en ledande tillverkare måste vi vara så effektiva som möjligt när vi använder vatten. Av det skälet följer vi upp vattenanvändningen vid våra fabriker, för att kunna minska vår användning. När det är dags att rusta upp eller byta ut maskiner och annan utrustning, letar vi efter lösningar som

letar vi efter lösningar som förbrukar mindre vatten. Från 2021 till 2022 minskade vi koncernens vattenanvändning med 3,4 %, och vi arbetar konstant på att sänka mängden ytterligare.

Energianvändning: En energisparande företagskultur

Vi har effektiva produktionsprocesser och ett flexibelt tillverkningsavtryck inom vår tillverkning, vilket minskar vår miljöpåverkan år för år.

Det är inte bara viktigt för miljön att vi kontrollerar vår energikonsumtion; det hjälper oss dessutom att hålla våra kostnader nere. Vi jobbar mot 100 % förnybar energi.

Som tillverkare är vår energiförbrukning betydande. Vi har många initiativ på anläggningsnivå för att kontrollera hur mycket energi vi använder och alla våra tyska anläggningar är ISO 50 001-certifierade. Som koncern minskade vi vår energiförbrukning med 13% under 2022 jämfört med 2021. Vår koncernplan syftar till att minska energiförbrukningen med 3% per år, skapa en energibesparande kultur och optimera energiförbrukningen genom att ompröva hela vårt energisystem.

Effektiva leveranssystem

Effektiva transportsystem spelar en viktig roll för vår framgång och de är också en viktig hävstång för att minimera vår miljöpåverkan. Ingredienserna kommer så långt som möjligt från regionen, vilket innebär att våra kunder kan dra nytta av korta transportvägar. Som regel skickar vi bara fullastade lastbilar och använder pallar för leveranser, och kombinerar dem när vi kan. Mätetal på koncernnivå övervakar vårt transportnätverk för att driva ökad hållbarhet, kostnadseffektivitet och förbättrad service för våra kunder.

Hållbara FÖRPACKNINGAR

Vårt löfte gällande våra förpackningar

I egenskap av industriledare anser vi att det är vårt ansvar att driva en förändring. Ta fram helt återvinningsbara förpackningar är en av grundpelarna i vår hållbarhetsstrategi. För att uppnå detta har vi en särskild ”4R”-policy:

  • Remove – Ta bort förpackningen när så är möjligt
  • Reduce – Minska förpackningens vikt
  • Reuse – Återanvänd återvunna material och öka andelen förpackningar gjorda av återvunnet material
  • Recycle – Återvinn det som är kvar

Våra mål för hållbara förpackningar omfattar 100 % återvinningsbara förpackningar och 30 % återvunna förpackningar inom hela koncernen.

HÄLSOSAMMA PRODUKTER