Hållbar sourcing

Hos Biscuit International är vi fullt medvetna om den roll som våra produkter har i våra konsumenters hälsa och vår planets klimatbalans. Vi har åtagit oss att ha en ansvarsfull sourcingprocess. Vi samarbetar tillsammans med kunder, leverantörer och branschpartners för att driva på en förändring och leverera en hållbar tillväxt och ett hållbart värde.

Våra principer

 Transparens och spårbarhet

Tillgång till ett hållbart utbud av våra huvudsakliga förpackningsmaterial och ingredienser är nyckeln till vår framgång. Konsumenter vill veta var maten de äter kommer från, och de väljer varumärken som följer god praxis. Våra produkter är garanterat 100 % GMO-fria sedan 2016. Vi arbetar tillsammans med leverantörer och lantbrukare för att lyfta ett motståndskraftigt utbud av råmaterial, och inom koncernen är vi medlemmar av olika grupper för hållbar sourcing.

Ansvarsfullt företagande, från gård till hylla

Vårt arbete för att minska vårt miljöavtryck är globalt, och vi använder oss av lokala leverantörer till våra ingredienser när helst det är möjligt. 100 % av vårt vetemjöl som används i våra franska fabriker kommer från leverantörer i Frankrike, ett arbetssätt som vi håller på att tillämpa även i andra länder. I linje med WGI (Worldwide Governance Indicators) har vi en lista över förbjudna länder för råvaror som honung, smör, mejeripulver, ägg eller nötter. Listan tar bland annat hänsyn till faktorer såsom terrorism, korruption, politisk instabilitet och brott mot mänskliga rättigheter som begåtts mot arbetstagare.

Våra viktigaste framsteg

Vi har nu jobbat för en ansvarsfull leverantörskedja under många år.

  • 100 % GMO-fritt sedan 2016
  • 100 % av vårt vetemjöl i Frankrike kommer från leverantörer inom landet
  • 100 % UTZ/Rainforest Alliance- eller Fairtrademärkt kakao i vår tillverkning i Nederländerna (62 % inom hela koncernen)
  • 100 % ägg från frigående höns i Tyskland och Sverige
  • 70 % ägg som används inom hela koncernen har den tyska KAT-märkningen för spårbara ägg
  • 96 % RSPO-märkt palmolja inom hela koncernen
  • 100% FSC-certifierat papper och kartong i Frankrike, Tyskland och Sverige (75% för hela koncernen)

Hållbara INGREDIENSER

Kakao som gör gott

Alla våra fabriker är UTZ/Rainforest Alliance- eller Fairtradecertifierade och har varit det i många år. Det innebär bättre möjligheter för lantbrukare och deras familjer, och även mer hållbara odlingsmetoder. Sedan 2019 är all kakao som levereras till våra fabriker i Nederländerna märkt med en hållbarhetsmärkning. I Frankrike kan våra kunder välja hållbart producerad kakao, och andelen hållbarhetsmärkt kakao har ökat år för år. Vi jobbar mot 100 % hållbart producerad kakao inom hela koncernen.


Med rent mjöl i påsen

Sedan 2015 är vårt vetemjöl märkt med NFV30-001-standarden, och 2019 bestämde vi oss för att, i samarbete med våra leverantörer och kunder, skapa vår egen leverantörskedja med tuffare krav för hållbart vetemjöl. 100 % av vårt vetemjöl i Frankrike kommer nu från denna kedja. Den här leverantörskedjan kommer att utvärderas av en oberoende part, och vårt mål är att endast använda vetemjöl från hållbara, certifierade källor inom hela koncernen.

Palmolja för en ljusare framtid

Samtliga våra fabriker är RSPO-certifierade och har varit det i många år. Vi har åtagit oss att hjälpa till att helt stoppa skövlingen av skog och att respektera mänskliga rättigheter. 96 % av den palmolja som vi använder inom hela koncernen är RSPO-märkt, och vi har varit medlemmar i organisationen Roundtable on Sustainable Palm Oil sedan 2011. Många av våra produktionsanläggningar i Europa använder sig av 100 % RSPO-märkt palmolja, och våra fyra nyare produktionsanläggningar håller på att övergå till detta. När vi tar fram nya recept har vi hållbarhet i åtanke och väljer RSPO-märkt palmolja hellre än andra, omärkta oljor.

Licence 4-1467-22-100-00

Etiska ägg

90 % av våra ägg kommer från burfria äggproducenter. De flesta av våra produktionsanläggningar använder sig av ägg från frigående höns, och i Nederländerna levereras 70 % av äggen dessutom av KAT-certifierade leverantörer. Det tyska KAT-programmet är en av de hårdaste märkningarna i världen. Det omfattar ytterligare krav, såsom kravet att inte slakta ungtuppar på äggårdar. Den kvarvarande procenten av ägg från burhöns används i Polen och Portugal, där vi steg för steg håller på att ta bort det från våra recept.

Hållbar kvalitet

märkt papper och kartong

Hållbar sourcing inkluderar även våra förpackningar till slutprodukten (lådor, omslag, ytterförpackningar med mera) samt för transport. Vi använder endast FSC-märkt papper och kartong för våra ytterförpackningar i Sverige, Tyskland och Nederländerna, och vi håller på att implementera detta vid våra produktionsanläggningar i hela Europa. Vad gäller transportförpackningar erbjuder vi som regel alltid våra kunder återvunnet papper, och vi arbetar för att det ska bli standard.

Principer för inköp

Vi har en uppförandekod för våra leverantörer som gäller hela koncernen och som säkerställer att löner och arbetstider är desamma som eller över nationell standard vid varje anläggning. Uppförandekoden motverkar dessutom trakasserier, diskriminering och barnarbete. När vi väljer leverantörer utgår vi alltid från ESG-kriterierna. För att upprätthålla en så hög standard, utvärderar Biscuit Internationals avdelningar för kvalitet och inköp regelbundet våra leverantörer, utöver de revisioner som görs av leverantörernas egna kvalitetsavdelningar.

Vårt miljöavtryck