Det här är vi

Om oss

Vi är en erkänd tillverkare med ett komplett utbud av kex, kakor och brödsubstitut för ett brett urval av kunder och säljkanaler runt om hela världen, inklusive de största återförsäljarna, lågpriskedjor, grossister, aktörer inom takeaway och samproducerande kunder.

I egenskap av ledande europeisk tillverkare under egna varumärken – private label – av kex, kakor och brödsubstitut, känner vi en stolthet i att kunna erbjuda utmärkt smak till ett bra pris. Vår exceptionella produktkännedom och våra konsumentinsikter ger oss verktygen för att stärka våra kunders varumärken och möta konsumenternas förväntningar.

Vårt arv

Som arvtagare till en rik, över 400 år lång historia tar vi ansvar för att vårda och utöka vårt arv för kommande generationer.

Kärnan i allt vi gör är vikten av att tillfredsställa ständigt föränderliga kundbehov kakor och slutkonsumentens önskemål. Vårt mål är att baka kaffekex för våra kunder och konsumenter att njuta av när och hur de vill.

Som en av industrins huvudaktörer tar vi ansvar för den roll som våra produkter har i våra konsumenters hälsa och vår planets klimatbalans.

Biscuit International i siffror

400+

års erfarenhet av att baka kex, kakor och. brödsubstitut

1md+

omsättning 2022

Nr 1

i Europa, med närvaro på över 40 marknader

300+

tusen ton kaffekex, kakor och brödsubstitut som tillverkas årligen

32

fabriker i Europa

5 000+

anställda

Så här jobbar vi

Vår vision är att baka kakor som människor kan dela med sig och njuta av.

I egenskap av Europas ledande tillverkare inom vår sektor har vi ett industriellt avtryck som är långt mindre än våra konkurrenters, och som i kombination med vårt tekniska kunnande ger oss möjlighet att erbjuda bästa möjliga kvalitet, smak och innovationsgrad till våra kunder och partners.

Innovation är en nyckelfaktor i vår framgång. Vi investerar kontinuerligt i forskning och utveckling för att kunna erbjuda nya och förbättrade produkter till marknaden, inklusive innovationer kring näringsbalans eller miljövänliga förpackningar. Vårt hårda arbete för att hålla oss i framkant i vår bransch bevisar att vi verkligen är fast beslutna att möta konsumenternas föränderliga krav.

Våra värderingar

Vi har starkt förankrade värderingar i egenskap av Europas ledande private label-tillverkare av kex, kakor och brödsubstitut

Vi är ansvariga inför alla de parter som samarbetar med oss

Vi arbetar med en aldrig vacklande övertygelse för att se till att varje steg i vår process är tillförlitligt.

Vi uppmuntrar till integritet inom organisationen

Genom att sträva efter öppna och ärliga relationer. Genom att ta oss an utmaningar med transparens skapar vi en grund av förtroende och ömsesidig respekt tillsammans med våra kunder, partners och anställda.

Vi utmanar oss själva att sträva efter högsta kvalitet

I allt som vi gör, vilket låter oss överträffa förväntningarna hos alla som samarbetar med oss.

Vi vill lyfta styrkan i det enkla

Vi arbetar inom alla delar av vår verksamhet för att utveckla ett genuint förhållande med våra anställda och våra kunder.

Vi strävar efter en arbetsplats där lagandan är i fokus

Hos oss innebär samarbete och solidaritet att alla har en del i våra framgångar.

Vi bygger en ledande, hållbar verksamhet inom produktionen av kex och kakor

Vi har vår verksamhets långsiktiga påverkan i åtanke vid alla våra beslut för att skapa en ledande, hållbar verksamhet inom produktionen av kex och kakor. I linje med våra etiska krav innebär detta att säkerställa samtliga våra anställdas säkerhet, kunna hitta råvaruleverantörer som uppfyller de högsta kraven vad gäller hållbarhet och mänskliga rättigheter, minska vår verksamhets påverkan på klimatet och erbjuda produkter som kombinerar hälsa, näringsinnehåll och en fantastisk smak. Våra anställda har åtagit sig att varje dag leverera kvalitetsprodukter och värdeökande tjänster, och de är en nödvändig del i vår strävan för att vara en expertpartner. Vi har åtagit oss att fortbilda vår personal, säkerställa en säker och trevlig arbetsmiljö samt vårda en företagskultur som lyfter samarbete.

LÄR KÄNNA VÅR HISTORIA