Integritetspolicy

1 – Varför har Biscuit Holding SAS en integritetspolicy?

Biscuit Holding SAS (hädanefter ”BI” eller ”vi”) anser att det är mycket viktigt att respektera sina Användares (hädanefter ”du”) rätt till skydd av privatlivet.

I egenskap av det företag som publicerar denna webbplats (hädanefter ”webbplatsen”) och som ansvarar för all behandling av personuppgifter som gäller dig (hädanefter ”personuppgifter”) och som eventuellt lagras på webbplatsen, är syftet med denna integritetspolicy att informera dig om vilken typ av uppgifter som samlas in när du går in på och använder vår webbplats samt villkoren för behandling av dessa uppgifter, i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (hädanefter ”förordningen”).

Vänligen notera att BI när som helst kan uppdatera sin integritetspolicy. Du ser datumet för den senaste uppdateringen på denna sida. Vi ber dig därmed att återvända hit regelbundet.

2 – Vilken typ av personuppgifter hänvisar vi till?

De olika typer av personuppgifter som samlas in inom ramen för de tjänster som vi erbjuder på vår webbplats är särskilt följande:

 • Uppgifter för identifiering (förnamn, efternamn, kontaktuppgifter (postadress eller e-postadress, telefonnummer)),
 • Uppgifter för navigering och uppkoppling (inklusive de webbsidor som du har varit inne på, din dators IP-adress, uppkopplingsloggar, uppringda destinationer),
 • Uppgifter om innehåll.

3 – Vad är syftet och motiveringen för att behandla personuppgifter?

Personuppgifter samlas in för följande syften som beskrivs nedan. För varje syfte har vi även specificerat skälet till varför behandlingen av personuppgifter är nödvändig:

Syften för behandling av personuppgifterSkäl till att behandlingen av personuppgifter är nödvändig
Svar på frågor som du skickar oss via e-post eller kontaktformuläretBI har ett berättigat intresse i att svara på inkommande frågor, för att erbjuda bättre service till kunder och potentiella partners 
Behandling av din jobbansökanBI har ett berättigat intresse i att behandla den information som du skickar in när du ansöker om en tjänst hos BI
Erbjudande om en personligt anpassad studie utifrån den information som du har delat med oss  BI har ett berättigat intresse i att erbjuda anpassade erbjudanden utifrån det intresse som potentiella partners eller kunder har visat produkter eller tjänster på webbplatsen
Säkerställande av säkerheten på webbplatsen BI har ett berättigat intresse i att säkerställa säkerheten på webbplatsen
Få en bättre förståelse för dina preferenser och möjligheten att erbjuda dig produkter eller tjänster som passar dina intresseområden BI har ett berättigat intresse i att lära känna dess potentiella partners/kunder bättre
Utskick med information om våra erbjudanden, nyheter och evenemang, undersökningar och mätningar (nyhetsbrev, inbjudningar och andra publiceringar)  Ditt uttalade medgivande som ges genom att godkänna under din registrering att vi skickar denna information till dig eller att du prenumererar på dessa tjänster. BI har ett berättigat intresse i att marknadsföra sina egna samt koncernens samtliga bolags produkter och tjänster
Genomförande av statistiska analyser vid användning av webbplatsenBI har ett berättigat intresse i att förbättra webbplatsens prestanda
Anordnandet av tävlingar och marknadsföringsinsatserDitt uttryckliga godkännande, som uppstår genom ditt deltagande samt verkställandet av de allmänna villkor/bestämmelser som styr dessa insatser
Uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser och försvaret av våra intressen vid en eventuell tvist. BI kan vara föremål för rättsliga och regelmässiga skyldigheter att lämna ut uppgifter och kan även ha ett berättigat intresse i att använda uppgifterna för att försvara sig vid rättsliga åtgärder.

Vi ber dig endast att dela de personuppgifter som vi behöver för ovan angivna syften. Det innebär att om du väljer att inte fylla i fälten gällande denna insamling, kan vi inte behandla din förfrågan.

4 – Vem är mottagaren av personuppgifter och vart flyttas uppgifterna?

Beroende på syftet med behandlingen av uppgifterna kan dina personuppgifter behandlas av auktoriserad personal (inom marknadsföring, försäljning, kundrelationer, leverans och kvalitetsgranskning, HR samt funktionella stödenheter) tillhörande BI eller något av koncernens samtliga bolag.

Dina personuppgifter kan även behandlas av tredjepartsleverantörer som agerar för BI:s räkning, särskilt tjänsteleverantörer som ansvarar för webbplatsen eller marknadsföringsåtgärder. Vi kan även bli ombedda att lämna ut dina personuppgifter:

 • till tredje part vid fusion, uppköp, delvis försäljning av tillgångar eller andra transaktioner relaterade till BI eller ett av koncernens bolag.
 • för att svara på begäran från en myndighet, om lagstiftning eller ett beslut från en domstol eller en behörig myndighet kräver att vi gör detta, eller om utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter.

En sådan delgivning kommer att begränsas till de uppgifter som är absolut nödvändiga inom ramen för vad tillämplig lagstiftning anger.

Om dessa mottagare befinner sig utanför Europeiska unionen, kommer överföringar att göras utifrån de överföringsmekanismer som ingår i förordningen. Du kan få information om de överföringsmekanismer som brukas genom att kontakta oss enligt instruktionerna under rubriken ”Vem ska jag kontakta?” nedan.

5 – Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Webbplatsens utgivare och/eller samtliga bolag inom koncernen äger alla immateriella rättigheter som gäller webbplatsen eller äger relevanta användarrättigheter.

Vi lagrar endast dina personuppgifter under den tid som det är nödvändigt i ovan nämnda syften eller för att göra det möjligt för oss att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Lagringsperioderna som gäller för personuppgifter som lagras på webbplatsen är som följer:

 • för hela den period som ditt användarkonto är aktivt,
 • för hela den period som vi är i kontakt med dig genom våra marknadsföringsaktiviteter och tre (3) år efter den senaste interaktionen, om inte du motsätter dig detta när du tar emot ett av våra prospekterande meddelanden,
 • den varaktighet som anges i tillämplig lagstiftning: (i) IP-adresser som lagras av säkerhetsskäl kommer inte att sparas i mer än 10 dagar och (ii) cookies och andra spårningsmetoder som används på vår webbplats sparas som mest under tretton (13) månader. För ytterligare information, läs mer under avsnittet ”Vad är cookies” här nedan.

Det är möjligt att vi behöver spara dina personuppgifter i arkiv utöver den ovan nämnda tidsperioden för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller, om nödvändigt och med hänsyn till lagen om tidsfrist, för att genomdriva våra rättigheter.

Så snart personuppgifterna inte längre är nödvändiga i ett sådant syfte eller för arkivering för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller för att uppfylla den gällande lagen om tidsfrist, säkerställer vi att de helt förstörs eller anonymiseras.

6 – Vilka cookies och andra spårningsmetoder används?

Biscuit International använder flera typer av cookies på dess webbplats för olika syften, i enlighet med definitionerna nedan.

 • Nödvändiga cookies: cookies som är nödvändiga för att utföra en handling som du efterfrågar. Om du inte samtycker till cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare, kan BI inte garantera att webbplatsen fungerar korrekt under ditt besök.
 • Cookies för bättre prestanda: cookies som används för att förbättra vår webbplats, till exempel för analyser som låter oss förstå hur vår webbplats används och var vi behöver göra förbättringar. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Den här informationen samlas in anonymt och omfattar antalet besökare, varifrån besökarna kommer samt vilka webbsidor de har besökt.

Nedan hittar du hela listan med cookies som vi använder på vår webbplats. Vissa cookies kan vara tredjepartscookies. I det fallet kommer de att vara tydligt och separat identifierade i vårt meddelande om cookies, och du bör läsa deras integritetspolicy innan du godkänner dem.

SyftenTyp av cookie Cookienamn Lagringstid
Mätning av publik   Tjänsterna för mätning av publik används för att generera anonym och aggregerad statistik om besök som är användbar för att förbättra vår webbplats.    Google 6 månader  
Youtube och Vimeo  Flera artiklar på vår webbplats innehåller videoklipp från Youtube och VimeoYoutube/Vimeo  6 månader
Sociala nätverk   Delning i sociala nätverk: vår webbplats använder sig av spårning för att ge dig möjlighet att dela innehåll i tillgängliga sociala nätverk eller sociala plattformar; de sociala nätverken är följande: Facebook, Linkedin och X (tidigare Twitter). Se Facebooks integritetspolicy Se Linkedins integritetspolicy  Se integritetspolicyn för X (tidigare Twitter)Facebook Linkedin X (tidigare Twitter)                    6 månader
Google Maps Vi använder ibland Google Maps på våra hemsidor.Google 6 månader  

Nedan ser du en lista på tredjepartscookies samt en länk till deras cookiepolicy, där du hittar information om hur du ställer in deras cookies.

            Google Analytics:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

            Google Maps: https://maps.google.com/help/terms_maps/?hl=fr

            Youtube: https://policies.google.com/privacy?

            Vimeo: https://vimeo.com/privacy

            X (tidigare Twitter):  https://twitter.com/fr/privacy

            Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?

            Facebook:  https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation

7 – Hur kan du hantera cookies på vår webbplats?

För att göra det möjligt för dig att se över de cookies som vi använder på vår webbplats, har vi integrerat avsnittet ”Hantering av cookies” i varje sidfot, så att du kan hantera dina val gällande cookies.

Du ser vårt cookiemeddelande när du går in på vår webbplats och det ger dig möjligheten att anpassa ditt val gällande våra olika cookies, inklusive tredjepartscookies, efter att ha läst deras integritetspolicy som nås via länk i meddelandet.

Om du inte samtycker till en viss cookie kommer denna inte att installeras, bortsett från om den är absolut nödvändig (särskilt en cookie som lagrar ditt nekande).

Notera dock att om du väljer att radera eller att inte godkänna vissa cookies, så kan detta påverka vissa funktionaliteter eller tjänster på vår webbplats.

8 – Vad har du för rättigheter?

Du har följande rättigheter vad gäller dina personuppgifter:

 • Rätten att få en kopia av dina personuppgifter samt information om hur dina personuppgifter behandlas och den lagliga grunden till detta;
 • Rätten att justera dina personuppgifter om de är inkorrekta, samt rätten att komplettera dem om de är inkompletta;
 • Rätten att få dina personuppgifter raderade när de inte längre krävs för det syfte som var anledningen till att de samlades in eller behandlades från första början;
 • För att begränsa behandlingen av dina personuppgifter när:
  • Deras riktighet ifrågasätts,
  • Behandlingen är olaglig, men du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter,
  • Vi inte längre behöver dina personuppgifter, men de är fortfarande nödvändiga för att etablera, utöva eller försvara en rättighet i rätten;
 • Att begära överföringen av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format, om vår behandling är baserad på ditt samtycke eller på att du har skrivit under ett avtal med oss,
 • Att ge generella eller specifika instruktioner gällande hur dina personuppgifter kommer att behandlas och användas efter din bortgång,
 • Att återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter om sådan behandling är baserad på ditt samtycke, till exempel i samband med nyhetsbrev. Ett sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten i behandlingsprocessen utifrån det samtycke som har getts innan återkallandet, och
 • Att motsätta sig all behandling i prospekteringssyfte.

Utöver ovan nämnda rättigheter har du även rätten att motsätta dig all behandling av dina personuppgifter baserat på BI:s berättigade intresse, bortsett från om BI har berättigade och övertygande anledningar som skulle kunna ha företräde. För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss via kontaktinformationen nedan, under rubriken ”Vem ska jag kontakta?”.

Du har även rätten att klaga hos din lokala tillsynsmyndighet gällande skydd av personuppgifter om du känner något tvivel gällande omständigheterna kring BI:s behandling av dina personuppgifter. I Frankrike kan du kontakta Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), med adressen 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris, Frankrike.

För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss via kontaktinformationen nedan, under rubriken ”Vem ska jag kontakta?”.

9 – Vem ska jag kontakta för att utöva mina rättigheter eller för att få svar på frågor?

Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller om du vill utöva någon av dina rättigheter alternativt kontakta vårt dataskyddsombud, kontakta oss på följande e-postadress:

dataprivacy@biscuitinternational.com

eller via post till denna adress:

Biscuit Holding SAS 27 Avenue de l’Opéra, 75001 PARIS FRANKRIKE

10 – Förändringar i vår integritetspolicy

Vi granskar regelbundet vår integritetspolicy och kommer att lägga upp alla uppdateringar på den här webbsidan.
Den här integritetspolicyn uppdaterades senast i september 2023.