Användarvillkor

1. Rättslig information

Redaktör för denna webbplats:
Biscuit Holding SAS, med ett kapital på 315 916 euro, registrerat vid Registre du Commerce et des Sociétés de Paris under nummer 852 847 607, och med registrerad adress på 27 Avenue de l’Opéra, 75001 PARIS, FRANKRIKE

Ansvarig publiceringsredaktör
BI Communication Manager

Kontakt
communication@biscuitinternational.com

Webbhotell
Namn / Företagstyp: PiRack / SAS
Adress: 49 Rue de Ponthieu, 75008 Paris
Registreringsnummer: 949 218 986 00014

2. Definitioner

Personuppgifter innebär varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Den här typen av uppgifter samlas endast in av webbplatsens utgivare när användare tittar på eller registrerar sig på webbplatsen i egenskap av individer. Det är specificerat att inga personuppgifter av så kallad känslig art (särskilt vad gäller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller personliga vanor) ska samlas in eller får samlas in.

Information syftar till allt innehåll av informerande art eller som inte finns tillgänglig på webbplatsen.

Produkt syftar till samtliga produkter som tillverkas och/eller marknadsförs av webbplatsens utgivare eller, i förekommande fall, av bolagen inom koncernen.

Tjänst syftar till en tjänst som erbjuds av webbplatsens utgivare eller, i förekommande fall, av de bolag som ingår i koncernen.
Webbplats syftar till webbplatsen som presenterar webbplatsens utgivares produkter och tjänster och möjliggör den digitala spridningen av information.

Bolag inom koncernen syftar till alla de bolag som ingår i koncernen Biscuit International Group eller till ett bolag i gruppen när det inte är nödvändigt att ange vilket bolag det specifikt handlar om. Det bör påpekas att dessa bolag inom koncernen är oberoende företag och juridiska personer. Användningen av termen ”bolag inom koncernen” ska därmed inte utgöra bevis om solidariskt ansvar både mellan nämnda bolag inom koncernen Biscuit International Group och i relation till webbplatsens användare eller, mer generellt, tredje parter.

Du eller Användaren syftar till samtliga besökare på webbplatsen, oavsett om besöket är arbetsrelaterat eller inte samt om det rör sig om en kund till webbplatsens utgivare eller inte.

3. Omfattning

Tillgången till och användningen av denna webbplats styrs av dessa användarvillkor. Genom att gå in på och använda webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor.

Webbplatsens utgivare har lagt denna webbplats online för att presentera sina produkter och tjänster för dig, och för att tillhandahålla information relaterad till utgivarens affärsverksamhet, särskilt genom prenumeration på nyhetsbrev, e-postutskick och undersökningar. Din användning av denna webbplats innebär att du godkänner att bindas av dessa användarvillkor, inklusive vår integritetspolicy. Dessa användarvillkor finns tillgängliga när som helst på denna webbplats.

Vänligen notera att användarvillkoren kan uppdateras när som helst av webbplatsens utgivare. Du ser datumet för den senaste uppdateringen på denna sida. Vi ber dig därför att läsa denna sida regelbundet.

Dessutom är det angett att webbplatsens utgivare kan erbjuda andra tjänster via denna webbplats, för vilka specifika användarvillkor måste godkännas innan bruk. I dessa fall kommer de specifika användarvillkoren att komplettera dessa generella användarvillkor.

4. Information som finns tillgänglig på webbplatsen

Webbplatsens utgivare vidtar samtliga åtgärder för att erbjuda dig verifierad, korrekt och komplett information vid den tidpunkt som du ser och läser informationen, inom gränserna för utgivarens egna kännedom och den information som har gjorts tillgänglig för utgivaren.

4.1. Information om produkter och tjänster
Produkterna och tjänsterna som presenteras för dig utgör inte ett erbjudande om försäljning, utan en generell presentation av utbudet av produkter och tjänster som marknadsförs av webbplatsens utgivare och/eller bolag inom koncernen.

Webbplatsens utgivare och/eller bolag inom koncernen kan, när som helst och utan förvarning, justera den information som finns på webbplatsen och särskilt den som gäller produkterna och tjänsterna.

4.2. Finansiell information
Informationen som finns på denna webbplats kan innehålla prognoser gällande webbplatsens utgivares och/eller koncernens bolags ekonomiska situation, rörelseresultat, aktiviteter och strategier. Mer specifikt är uttalanden som gäller mål, tillväxtprognoser eller andra trender kring rörelseresultatet endast spekulativa.

Dessa prognoser baseras på antaganden som kan visa sig vara felaktiga och beror på riskfaktorer såsom ekonomiska och finansiella utsikter. Webbplatsens utgivare och/eller bolagen inom koncernen frånsäger sig allt ansvar för att uppdatera prognoserna i enlighet med ny information, framtida händelser eller av annan anledning.

4.3. Uppenbart olaglig information
Webbplatsens utgivare vidtar samtliga åtgärder för att säkerställa att innehållet på dess webbplats överensstämmer så nära som möjligt med nuvarande förordningar och respekterar dina rättigheter. Såsom sådan, och där information verkar vara ”uppenbart olaglig”, kan du begära att webbplatsens utgivare raderar, ändrar eller korrigerar den berörda informationen genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress, med nödvändigt dokumenterat bevis på din rätt att vidta åtgärder i kopia: e-postadress communication@biscuitinternational.com.

5. Immateriella rättigheter

Webbplatsens utgivare och/eller bolagen i koncernen äger alla immateriella rättigheter relaterade till webbplatsen eller äger de relevanta nyttjanderätterna.

Åtkomst till webbplatsen ger ingen rätt till de immateriella rättigheterna relaterade till webbplatsen, vilka fortsätter att uteslutande tillhöra webbplatsens utgivare och/eller bolag inom koncernen eller deras partners.

De element som är tillgängliga på webbplatsen, exempelvis, men inte begränsat till, text, fotografier, bilder, ikoner, ljudinspelningar, videoklipp, mjukvara, databaser och information är även det skyddat av immateriella och industriella rättigheter och andra privata rättigheter som ägs av webbplatsens utgivare och/eller bolag inom koncernen eller deras partners.

Förutom där det är specifikt angivet på webbplatsen (bestämmelser som uttalat bjuder in dig till att ladda ner ett dokument som finns tillgängligt på webbplatsen), får du under inga omständigheter kopiera, representerar, modifiera, överföra, publicera, anpassa, genom inga som helst medier samt med inga som helst metoder, eller på något som helst sätt utnyttja hela eller delar av webbplatsen utan att detta i förväg har godkänts skriftligen av webbplatsens utgivare.

All användning som inte i förväg har godkänts av webbplatsens utgivare, oavsett orsak, av hela eller delar av webbplatsen, kan leda till att lämpliga åtgärder vidtas, inklusive stämning för immaterialrättsintrång.

Endast bruk av en kvalitativt och kvantitativt obetydlig del av webbplatsen är tillåten i strikt privat och icke-kommersiellt syfte.

5.1. Dokument som finns tillgängliga på webbplatsen
Vad gäller de dokument som finns tillgängliga på webbplatsen och som du uttryckligen bjuds in att ladda ner, är det tillåtet att reproducera dessa endast i informationssyfte och för personligt bruk. All reproduktion och användning av vilken som helst kopia i allt annat syfte är strikt förbjudet och kräver ett skriftligt godkännande i förväg av webbplatsens utgivare. I samtliga fall måste all tillåten reproduktion av information som publiceras på webbplatsen återge den relevanta källan samt äganderätten.

5.2. Utmärkande tecken @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}@font-face {font-family:Montserrat; panose-1:0 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:77; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871439 3 0 0 407 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}
Om inget annat anges, ägs alla rättigheter till bolagsnamn, logotyper, produkter och varumärken som återskapas och/eller nämns på denna webbplats av webbplatsens utgivare och/eller bolagen inom koncernen eller deras partners. De får inte användas utan att detta i förväg har godkänts skriftligen av ovan nämnda företag.

6. Registreringsuppgifter

För vissa tjänster som erbjuds på webbplatsen kräver webbplatsens utgivare att du registrerar dig online (till exempel registrering för att delta vid ett evenemang eller seminarium, registrering för att komma åt nedladdningsbara dokument eller registrering för att skicka in en ansökan).

Genom att registrera dig går du med på att ange sann, korrekt, uppdaterad och komplett information om dig eller ditt företag, såsom begärt på registreringsformuläret.

Personuppgifter och annan personlig information som kan krävas för registrering behandlas i enlighet med de principer som implementerats av webbplatsens utgivare för behandling av användarens personuppgifter. De här principerna samt en påminnelse om dina rättigheter finns mer utförligt beskrivna i vår integritetspolicy.

7. Begränsning av ansvar

7.1. Information
Med beaktande av informationens art och syfte såsom angett under artikel 4 i dessa användarvillkor, “Information som finns tillgänglig på webbplatsen”, medger du att du använder denna information under uteslutande eget ansvar och fullt ut tar på dig de risker som uppstår genom det förtroende som du skänker den.

Såsom sådan, ska webbplatsens utgivare och/eller de bolag som ingår i koncernen inte hållas ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av eller är relaterad till användningen av sådan information, och mer generellt från användningen av dess webbplats, fel på dess webbplats, bristande tillgänglighet till information och/eller förekomsten av virus på dess webbplats och/eller tredje parts bedrägliga intrång på webbplatsen och alla därav resulterande ändringar i informationen som är publicerad på denna webbplats.

På liknande sätt kan webbplatsens utgivare och/eller de bolag som ingår i koncernen inte garantera hur uttömmande, korrekt, komplett eller uppdaterad informationen som visas på webbplatsen är.

7.2. Hyperlänkar
Webbplatsens utgivare och/eller bolagen inom koncernen avsäger sig uttryckligen allt ansvar för innehållet på de webbplatser vars länkar de har delat. Dessa länkar delas med dig som en tjänst. Det är du som ensam bestämmer om du ska klicka på dessa länkar.
Att lägga till länkar som går till delar av eller hela webbplatsen är förbjudet om inte detta har godkänt skriftligen i förväg av webbplatsens utgivare. Om du vill skapa en hyperlänk till denna sida, behöver du be om ett skriftligt godkännande i förväg från webbplatsens utgivare genom att skriva till: e-postadressen communication@biscuitinternational.com.

7.3. Nedladdade dokument
Under registreringsprocessen som låter dig ladda ner dokument från webbplatsen, ombeds du att ange ditt användarnamn (det vill säga, en giltig e-postadress) och ett lösenord (som du själv väljer). Du är ensamt ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt.

All nedladdning av dokument från webbplatsen görs på egen risk. Du är ensamt ansvarig för all skada på din dator samt för all förlust av information som uppstår på grund av nedladdning av sådana dokument.

7.4. Tillämplig lag och fördelning av domstols behörighet
Dessa användarvillkor för webbplatsen lyder under fransk lagstiftning.  Samtliga tvister vad gäller tolkningen och/eller verkställandet av användarvillkoren för webbplatsen omfattas av Paris domstolars behörighet.