Kexakademin: För både personlig och professionell utveckling. ”För nya kunskaper med riktigt god eftersmak!”

Kexakademin: För både personlig och professionell utveckling. ”För nya kunskaper med riktigt god eftersmak!”

Nu startar vi Kexakademin, vårt program för fortbildning och utveckling. Det inkluderar en intuitiv onlineplattform för lärande, särskilt framtagen för att hjälpa Biscuit Internationals anställda att nå sin fulla potential genom skräddarsydda och unika kurser som hjälper dig att utveckla din kompetens och fortsätta växa.