Warunki użytkowania

1. Informacje prawne

Wydawca tej Witryny:
spółka Biscuit Holding SAS, kapitał 315 916 euro, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Paryżu pod numerem 852 847 607, z siedzibą prawną pod adresem 27 Avenue de l’ Opéra 75001 PARIS FRANCJA

Dyrektor publikacji
Menedżer ds. komunikacji BI

Kontakt
communication@biscuitinternational.com

Firma hostingowa Witryny
Nazwa/rodzaj firmy: PiRack / SAS
Adres: 49 Rue de ponthieu – 75008 Paris
Numer rejestracyjny: 949 218 986 00014

2. Definicje

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane takie są gromadzone przez Wydawcę Witryny wyłącznie wtedy, gdy Użytkownicy przeglądają lub rejestrują się w Witrynie, jako osoby fizyczne. Podkreślamy, że nie będą i nie mogą być zbierane żadne dane osobowe o tzw. „wrażliwym” charakterze (w szczególności pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, filozoficzne czy religijne, przynależność związkowa lub nawyki osobiste).

Informacje oznaczają wszelką treść o charakterze informacyjnym lub niedostępną w Witrynie.

Produkt oznacza dowolny produkt wytwarzany i/lub sprzedawany przez Wydawcę Witryny albo, w zależności od przypadku, przez Spółki z Grupy.

Usługa oznacza usługę świadczoną przez Wydawcę Witryny lub, w zależności od przypadku, przez Spółki z Grupy.
Witryna oznacza witrynę internetową prezentującą produkty i usługi Wydawcy Witryny oraz umożliwiającą dystrybucję Informacji w Internecie.

Spółki z Grupy oznaczają wszystkie Spółki z Grupy Biscuit International lub Spółkę z grupy, gdy nie jest konieczne jej szczegółowe określenie. Należy podkreślić, że Spółki wchodzące w skład Grupy są niezależnymi korporacjami i podmiotami prawnymi. Użycie terminu „Spółki należące do Grupy” nie stanowi zatem dowodu solidarnej odpowiedzialności zarówno pomiędzy wspomnianymi spółkami z Grupy Biscuit International, jak i w stosunku do Użytkowników Witryny lub, szerzej, w stosunku do stron trzecich.

Termin Ty (Ciebie, Ci, Tobie, Tobą) lub Użytkownik odnosi się do dowolnej osoby odwiedzającej Witrynę w sposób profesjonalny lub nie, niezależnie od tego, czy osoba ta jest klientem Wydawcy Witryny.

3. Zakres

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej regulują niniejsze Warunki użytkowania. Wejście na strony Witryny i korzystanie z niej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania.

Wydawca Witryny udostępnił niniejszą Witrynę internetową w celu przedstawiania swoich produktów i usług oraz przekazywania informacji związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zwłaszcza poprzez subskrypcję Newsletterów, mailingów i ankiet. Korzystanie z tej Witryny oznacza, że Użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania, w tym „Informacji o ochronie prywatności”. Niniejsze Warunki użytkowania są dostępne w każdej chwili w tej Witrynie.

Prosimy pamiętać, że Warunki użytkowania mogą zostać w każdej chwili zaktualizowane przez Wydawcę Witryny. Data ostatniej aktualizacji będzie widoczna na tej stronie. Dlatego też zapraszamy do regularnego przeglądania tej Witryny.

Ponadto ustalono, że Wydawca Witryny może oferować za pośrednictwem tej Witryny inne usługi objęte konkretnymi warunkami użytkowania, na które należy udzielić zgodę przed skorzystaniem z tych usług. W takich przypadkach te konkretne warunki uzupełnią niniejsze ogólne Warunki użytkowania.

4. Informacje dostępne w Witrynie

Wydawca Witryny dokłada wszelkich starań, aby oferować Użytkownikowi sprawdzone, dokładne i kompletne Informacje w momencie, gdy Użytkownik je przegląda i czyta, w granicach własnej wiedzy Wydawcy Witryny i udostępnionych mu informacji.

4.1. Informacje o produktach i usługach
Produkty i usługi prezentowane Użytkownikowi nie stanowią oferty sprzedaży, ale ogólną prezentację asortymentu produktów i usług oferowanych przez Wydawcę Witryny i/lub Spółki z Grupy.

Wydawca Witryny i/lub Spółki z Grupy mogą w dowolnym momencie i bez powiadomienia modyfikować Informacje zawarte w tej Witrynie, a w szczególności informacje dotyczące produktów i usług.

4.2. Informacje finansowe
Informacje pojawiające się w tej Witrynie mogą zawierać prognozy dotyczące sytuacji finansowej, wyników operacyjnych, działalności i strategii Wydawcy Witryny i/lub Spółek z Grupy. Oświadczenia dotyczące celów, oceny wzrostu lub innych trendów w wynikach operacyjnych mają charakter spekulacyjny.

Prognozy te opierają się na założeniach, które mogą okazać się niedokładne i zależą od czynników ryzyka, takich jak perspektywy gospodarcze i finansowe. Wydawca Witryny i/lub Spółki z Grupy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za aktualizację prognoz w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń czy też innych powodów.

4.3. Informacje wyraźnie niezgodne z prawem
Wydawca Witryny dokłada wszelkich starań, aby zawartość jego Witryny była jak najściślej zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi i szanowała prawa Użytkownika. W związku z tym, jeżeli Informacje wydają się być „wyraźnie niezgodne z prawem”, może on zażądać od Wydawcy Witryny usunięcia, modyfikacji lub poprawienia danych Informacji, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres e-mail, załączając wymaganą dokumentację potwierdzającą prawo Użytkownika do podjęcia działania: communication@biscuitinternational.com.

5. Własność intelektualna

Wydawca Witryny i/lub Spółki z Grupy posiadają wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Witryną lub posiadają odpowiednie prawa użytkowania.

Dostęp do Witryny nie przyznaje żadnych praw własności intelektualnej związanych z Witryną, która pozostaje wyłączną własnością Wydawcy Witryny i/lub Spółek z Grupy bądź ich partnerów.

Elementy dostępne w Witrynie, takie jak m.in. teksty, zdjęcia, obrazy, ikony, dźwięki, filmy, oprogramowanie, bazy danych oraz dane są również chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej oraz innymi prawami prywatnymi, które należą do Wydawcy Witryny i/lub Spółek z Grupy bądź ich partnerów.

O ile nie jest to wyraźnie określone w Witrynie (postanowienia wyraźnie zachęcające do pobrania dokumentu dostępnego w Witrynie), nie można w żadnym wypadku kopiować, przedstawiać, modyfikować, przesyłać, publikować, dostosowywać na jakimkolwiek nośniku lub w jakikolwiek sposób ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób całości ani części Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy Witryny.

Wszelkie użycie całości lub części Witryny, którego wcześniej nie zatwierdził Wydawca Witryny, z jakiegokolwiek powodu, może skutkować podjęciem odpowiednich działań, w tym pozwania za naruszenie praw własności intelektualnej.

Dozwolone jest wyłącznie korzystanie z jakościowo i ilościowo nieistotnej części Witryny w celach ściśle prywatnych i niehandlowych.

5.1. Dokumenty dostępne w Witrynie
W odniesieniu do dokumentów dostępnych w Witrynie, do pobrania których Użytkownik jest wyraźnie zaproszony, ich powielanie jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Wszelkie powielanie i wykorzystywanie jakiejkolwiek kopii do jakichkolwiek innych celów jest surowo zabronione i wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy Witryny. We wszystkich przypadkach dozwolone powielanie informacji wyświetlanych w Witrynie musi wskazywać odpowiednie źródło i własność.

5.2. Cechy wyróżniające @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}@font-face {font-family:Montserrat; panose-1:0 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:77; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871439 3 0 0 407 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}
O ile nie określono inaczej, nazwy firm, logo, produkty i marki reprodukowane i/lub wspomniane w tej Witrynie stanowią własność Wydawcy Witryny i/lub Spółek z Grupy bądź ich partnerów. Nie można ich wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody wyżej wymienionych spółek.

6. Dane związane z rejestracją

W przypadku niektórych Usług oferowanych w Witrynie Wydawca Witryny wymaga od Użytkownika rejestracji online (np. rejestracji w celu wzięcia udziału w wydarzeniu czy seminarium, w celu uzyskania dostępu do dokumentów do pobrania bądź w celu złożenia podania o pracę).

Przeprowadzenie rejestracji oznacza, że Użytkownik zgadza się na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie lub swojej firmie, zgodnie z prośbą zawartą w formularzu rejestracyjnym.

Dane osobowe i inne informacje osobowe, które mogą być wymagane do rejestracji, są przetwarzane zgodnie z zasadami wdrożonymi przez Wydawcę Witryny w celu przetwarzania Danych osobowych Użytkowników. Zasady te oraz przypomnienie o prawach Użytkownika szczegółowo opisano w Informacji o ochronie prywatności.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1. Informacje
Biorąc pod uwagę charakter i cele Informacji określone w artykule 4 niniejszych Warunków użytkowania pt. „Informacje dostępne w Witrynie”, Użytkownik potwierdza, że korzysta z takich Informacji na swoją wyłączną odpowiedzialność i w pełni przyjmuje na siebie ryzyko związane z zaufaniem, jakie w nich pokłada.

W związku z tym Wydawca Witryny i/lub Spółki z Grupy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające lub związane z wykorzystaniem takich Informacji i, ogólniej biorąc, z korzystania z Witryny, błędów w Witrynie, niedostępności Informacji i/lub obecności wirusów w Witrynie, i/lub oszukańczego włamania się stron trzecich do Witryny, skutkującego dowolną modyfikacją informacji publikowanych w tej Witrynie.

Podobnie Wydawca Witryny i/lub Spółki z Grupy nie gwarantują wyczerpującego charakteru, dokładności, kompletności ani stosowności Informacji widocznych w Witrynie.

7.2. Linki hipertekstowe
Wydawca Witryny i/lub Spółki z Grupy wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość witryn, do których udostępniają linki. Linki te są udostępniane Użytkownikowi w ramach usługi. Decyzja o skorzystaniu z tych linków należy wyłącznie do niego.
Wstawianie linków hipertekstowych prowadzących do całości lub części Witryny jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy Witryny. Jeśli chcesz utworzyć link hipertekstowy do Witryny, musisz uzyskać uprzednią pisemną zgodę Wydawcy Witryny, kontaktując się z nim pod adresem e-mail communication@biscuitinternational.com.

7.3. Pobrane dokumenty
Podczas procesu rejestracji, który umożliwia pobieranie dokumentów z Witryny, wymagane jest podanie nazwy Użytkownika (tj. prawidłowego adresu e-mail) i hasła (wybranego przez Użytkownika). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła.

Wszelkie pobieranie dokumentów z Witryny odbywa się na jego własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia komputera lub utratę danych w wyniku pobrania takich dokumentów.

7.4. Obowiązujące prawo i wyznaczenie jurysdykcji
Niniejsze Warunki użytkowania Witryny podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory związane z interpretacją i/lub wykonaniem Warunków użytkowania Witryny podlegają jurysdykcji sądów w Paryżu.