Nasz zespół zarządzający

Rada nadzorcza

Pod przewodnictwem doświadczonego zespołu zarządzającego, zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia i postępu naszego biznesu, tworząc miejsce, w którym możemy się rozwijać.

Leon Taviansky

Dyrektor generalny

Dominique Janbon

Dyrektor finansowy

Luc Van Gorp

Europa Północna
Dyrektor generalny

Christophe Fenart

Europa Południowa
Dyrektor generalny

Remmer Bockelmann

Dyrektor handlowy

Laurentiu Tulvan

Dyrektor ds. operacyjnych

Grzegorz Skórka

Dyrektor zarządzający w Polsce

Mikael Carlsson

Dyrektor zarządzający w Szwecji

Neil Mc Andry

Dyrektor zarządzający w Wielkiej Brytanii

Oscar Bongaards

Pozostała część świata
Dyrektor zarządzający

Clotilde Kervella

Kierownik ds. transformacji

Rodolph Bray

Szef ds. zakupów

Jack Langdon

Kierownik ds. fuzji i przejęć

ODKRYJ WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZ TEMAT