Wpływ na środowisko

W Biscuit International jesteśmy zaangażowani w
wyszukiwanie odpowiedzialnych źródeł zaopatrzenia i prowadzenie zakładów produkcyjnych szanujących środowisko naturalne.
Współpracujemy z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi nad tym, aby zapewniać firmie zrównoważony wzrost i wartość.

Oszczędność wody jako standard

Monitorujemy zużycie wody w naszych zakładach produkcyjnych, ponieważ jako wiodący producent europejski musimy mieć na uwadze wpływ na środowisko naturalne i powszechne niedobory wody na świecie. Podczas modernizacji lub wymiany sprzętu poszukujemy rozwiązań oszczędzających wodę. W latach 2021–2022 zmniejszyliśmy zużycie wody w całej Grupie o 3,4% i stale pracujemy nad poprawą tego KPI

Kultura oszczędzania energii

Nasze zużycie energii jako producenta żywności jest znaczące, ale posiadamy wydajne procesy i elastyczny zasięg produkcyjny, co pozwala nam sukcesywnie zmniejszać wpływ na środowisko z roku na rok. Kontrolowanie zużycia energii pomaga nam także optymalizować koszty działalności. Pracujemy nad tym aby w 100% korzystać z odnawialnej energii. Wdrożyliśmy wiele inicjatyw monitorujących na poziomie zakładów, a już np. wszystkie nasze niemieckie zakłady posiadają certyfikat ISO 50 001. Jako grupa w 2022 roku zmniejszyliśmy zużycie energii o 13% w porównaniu z 2021 rokiem. Celem całej Grupy natomiast jest zmniejszenie zużycia energii o 3% rocznie oraz pielęgnowanie kultury oszczędzania i optymalizowania energii.

Efektywny system transportowy

Skuteczne systemy transportowe odgrywają jedną z kluczowych ról w sukcesie naszego biznesu, ale stanowią także dźwignię w minimalizacji wpływu na środowisko. Przez to, że surowce wykorzystywane do produkcji naszych wyrobów pozyskiwane są w miarę możliwości regionalnie skracane są odcinki transportowe, dodatkowo wysyłamy tylko w pełni załadowane ciężarówki, używamy palet, w miarę możliwości łącząc zamówienia. Jako Grupa monitorujemy naszą wewnętrzną i zewnętrzną sieć transportową mając na uwadze zrównoważony rozwój, optymalizację kosztów i usprawniania usług dla naszych klientów.

Zrównoważone OPAKOWANIA

Odpowiednio zapakowane

Jedną z podstaw naszej strategii zrównoważonego rozwoju są zmiany prowadzące do używania opakowań o zerowej zawartości odpadów netto.

Aby to osiągnąć, opracowaliśmy politykę 4R:

  • Eliminowanie zbędnych opakowań (Remove)
  • Zmniejszanie wagi opakowań  (Reduce)
  • Recykling opakowań i ponowne ich wykorzystanie oraz zwiększanie stopnia wykorzystania recyclingowych opakowań (Reuse)
  • Recykling odpadów (Recycle)

Celem całej grupy jest wprowadzenie opakowań nadających się w 100% do recyklingu a w 30% pochodzących z recyklingu.

ZDROWE PRODUKTY