Zrównoważone źródła zaopatrzenia

Jako lider na europejskim rynku producentów ciastek jesteśmy w pełni świadomi wagi bezpieczeństwa produktów dla zdrowia konsumentów i środowiska naturalnego. Wyszukujemy zrównoważonych źródeł zaopatrzenia oraz partnerów biznesowych, którzy mają na uwadze zrównoważony rozwój.

Nasze zasady

Przejrzystość i identyfikowalność

Kluczem do naszego sukcesu są zrównoważone dostawy naszych składników oraz głównych materiałów opakowaniowych. Konsumenci chcą wiedzieć, skąd pochodzi kupowany przez nich produkt i wybierają marki, które posiadają przejrzystą etykietę. Od 2016 roku gwarantujemy, że nasze produkty są w 100% wolne od GMO. Współpracujemy z dostawcami i społecznościami rolniczymi, aby promować zrównoważone dostawy surowców, a w całej grupie bierzemy udział w różnych programach wyszukujących zrównoważone źródła zaopatrzenia.

Myślimy globalnie, działamy lokalnie – odpowiedzialność biznesu

Stosujemy globalne podejście do zmniejszania naszego wpływu na środowisko i staramy się pozyskiwać składniki lokalnie. Na przykład 100% mąki pszennej wykorzystywanej w naszych francuskich zakładach pochodzi z Francji i do takiego podejścia zachęcamy w innych krajach. Zgodnie ze wskaźnikami Worldwide Governance Indicators, które badają m.in. kwestie terroryzmu, korupcji i łamania praw człowieka, posiadamy listę krajów, z których bezwzględnie zakazane jest zamawianie wszelkich surowców, jak np.: miód, masło, nabiał w proszku, jaja czy orzechy.

Odpowiedzialnie dobrane surowce

Od kilku lat angażujemy się w odpowiedzialne podejście do jakości i pochodzenia naszych surowców.

  • 100% produktów wolnych od GMO od 2016. r
  • 100% mąki pszennej dla Francji pozyskiwanej we Francji
  • 100% kakao certyfikowanego UTZ/Rain Forest Alliance lub Fairtrade używanego w Niderlandach (62% w całej Grupie)
  • 100% jaj z chowu bezklatkowego w Niemczech i Szwecji
  • 70% jaj w całej Grupie pochodzi z niemieckiego programu KAT
  • 96% oleju palmowego w całej Grupie certyfikowanego RSPO
  • 100% Papier i tektura z certyfikatem FSC we Francji, Niemczech i Szwecji (75% w całej grupie)

Zrównoważone SKŁADNIKI

Kakao ze zrównoważonych upraw

Wszystkie nasze fabryki od lat posiadają na kakao certyfikaty UTZ/Rain Forest Alliance lub Fairtrade. Oznacza to, że uprawiane jest ono w warunkach zrównoważonych i przyjaznych zarówno dla środowiska naturalnego, rolników, jak i dla miejscowej społeczności.  Np. od 2019 roku dostarczamy tylko certyfikowane kakao do fabryk w Niderlandach, we Francji nasi klienci również mają do wyboru kakao pochodzące ze zrównoważonych upraw i wciąż zwiększamy poziom stosowanego przez nas certyfikowanego kakao z roku na rok. Naszym celem jest aby cała Grupa stosowała 100% kakao pochodzącego ze zrównoważonych upraw

Mąka pszenna pochodząca z dobrych źródeł

Od 2015 roku nasza pszenica posiada certyfikat NFV30-001. W 2019 r., we współpracy z naszymi dostawcami i klientami, postanowiliśmy stworzyć własny, bardziej rygorystyczny system wyboru mąki do naszych wypieków i w 100% stosujemy go na co dzień. Jest to procedura poddawana niezależnym ocenom. Pracujemy nad tym, aby w całej grupie używana była mąka pszenna pochodząca tylko ze zrównoważonych, certyfikowanych źródeł.

Certyfikownay olej palmowy

Wszystkie nasze fabryki posiadają certyfikaty RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil – od 2011 roku jesteśmy członkiem tego stowarzyszenia. Zobowiązujemy się tym samym nie tylko przestrzegać prawa człowieka, ale również wspierać walkę z masową wycinką drzew. 96% Grupy wykorzystuje certyfikowany olej palmowy w produkcji, co oznacza, że większość z naszych zakładów w całej Europie wykorzystuje swoich recepturach w 100% olej palmowy RSPO, a cztery nasze najnowsze zakłady są właśnie w procesie przejściowym.

Licence 4-1467-22-100-00

Etycznie pozyskiwane jaja

90% naszych jaj pozyskujemy z hodowli bezklatkowych. Większość naszych zakładów wykorzystuje jaja pochodzące z hodowli bezklatkowych, a w Niderlandach 70% jaj jest pozyskiwanych nawet w ramach niemieckiego programu KAT, jednego z najbardziej rygorystycznych na świecie. Obejmuje to dodatkowe kryteria, takie jak zakaz zabijania piskląt płci męskiej w gospodarstwach. Pozostałe ilości jaj klatkowych znajdują się w Portugalii i Polsce, gdzie stopniowo usuwamy je z naszych receptur.

Zrównoważona jakość

Papier i karton z certyfikatem

Zrównoważone wyszukiwanie źródeł zaopatrzenia obejmuje też opakowania naszych produktów końcowych (pudełka, tutki, opakowania zewnętrzne itp.) oraz opakowania do transportu. W Szwecji, Niemczech i Niderlandach do produkcji naszych pudełek zewnętrznych używamy wyłącznie papieru i tektury z certyfikatem FSC, i wdrażamy je w innych naszych zakładach w całej Europie. Jeśli chodzi o opakowania transportowe, naszym klientom zawsze oferujemy domyślnie papier makulaturowy i pracujemy nad tym, aby stało się to standardem.

Zakupy oparte na zasadach

Mamy kodeks postępowania dla dostawców obejmujący całą Grupę, a który zapewnia, że płace i godziny pracy spełniają lub przekraczają standardy krajowe w każdej lokalizacji. Kodeks postępowania zapobiega także molestowaniu, dyskryminacji i pracy dzieci. Nasz proces wyboru dostawców uwzględnia kryteria ESG. Aby utrzymać te wysokie standardy, działy jakości i zakupów firmy Biscuit International regularnie oceniają naszych dostawców, równolegle z własnymi audytami działów jakości.

Wpływ na środowisko