Regulacje prawne

Group

Kodeks postępowania

ESG Report 2023

Wielka Brytania

Raport dotyczący zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć 2023

Polityka wobec współczesnych form niewolnictwa

Portugalia

Program szkoleniowy UE w Portugalii

Polska

Strategia podatkowa 2020

Strategia podatkowa 2021

Strategia podatkowa 2022

BRC Kamyk

BRC Modul FSMA Kamyk

BRC Kamion

BRC Modul FSMA Kamion

IFS Kamyk

IFS Kamion

RSPO Kamyk and Kamion

Rainforest Kamyk and Kamion

Gluten free Kamyk

Fairtrade certificate

Responsible entreprise

EKO Certificate Kamyk