Polityka prywatności

1 – Dlaczego spółka Biscuit Holding SAS posiada politykę prywatności?

Spółka Biscuit Holding SAS (określana dalej przy pomocy słów „BI” lub „My”, „Nas”, „Nam”, „Nami”) przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności swoich Użytkowników (określanych dalej przy pomocy słów „Użytkownik” lub „Ty”, „Ciebie”, „Tobie”, „Tobą”).

Jako firma publikująca tę witrynę internetową (dalej „Witryna”) i odpowiedzialna za przetwarzanie wszelkich danych osobowych dotyczących Użytkownika (dalej „Dane osobowe”), które mogą zostać zebrane od niego w Witrynie, niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Użytkownika o charakterze danych gromadzonych podczas przeglądania i korzystania z naszej Witryny oraz o warunkach przetwarzania tych danych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „Rozporządzenie”).

Prosimy pamiętać, że Polityka prywatności może być aktualizowana w dowolnym momencie przez firmę BI. Na tej stronie pojawi się data ostatniej aktualizacji. Dlatego zapraszamy do regularnego odwiedzania tej strony.

2 – Jakiego rodzaju Danych osobowych to dotyczy?

Dotyczy to różnych kategorii Danych osobowych gromadzonych w kontekście Usług oferowanych w naszej Witrynie, a są to w szczególności:

 • Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres pocztowy lub elektroniczny, telefon)),
 • Dane dotyczące nawigacji i logowania (w tym odwiedzane strony internetowe, adres IP Twojego komputera, dzienniki logowania, wywoływane miejsca docelowe),
 • Dane dotyczące treści.

3 – Jakie są cele i uzasadnienia przetwarzania danych?

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach opisanych poniżej. Dla każdego z tych celów podano także powód, dla którego przetwarzanie Danych osobowych jest konieczne:

Cele przetwarzaniaPowody, dla których przetwarzanie jest konieczne
Udzielanie odpowiedzi na pytania otrzymywane elektronicznie lub za pomocą formularza kontaktowegoBI ma uzasadniony interes, aby odpowiadać na zadawane pytania i lepiej służyć swoim obecnym i potencjalnym klientom 
Przetwarzanie podania o pracęFirma BI ma uzasadniony interes, aby przetwarzać informacje podane przez Użytkownika podczas składania podania o pracę w BI
Zapewniamy spersonalizowaną analizę zależnie od informacji przekazywanych nam przez Użytkownika  BI ma uzasadniony interes, aby proponować ukierunkowane oferty w oparciu o zainteresowanie klientów lub potencjalnych klientów, wykazane względem produktów bądź usług w naszej Witrynie
Zapewnienie bezpieczeństwa Witryny BI ma uzasadniony interes, aby zabezpieczyć swoją Witrynę
Lepsze zrozumienie preferencji Użytkownika i oferowanie mu produktów lub usług odpowiadających jego zainteresowaniom BI ma uzasadniony interes, aby lepiej poznawać swoich klientów/potencjalnych klientów
Przesyłanie Użytkownikowi informacji o naszych ofertach, nowościach i wydarzeniach, ankiet i sondaży (biuletynów, zaproszeń i innych publikacji)  Twoja wyraźna zgoda wyrażona poprzez wykonanie pozytywnego kroku podczas rejestracji w celu otrzymywania tych informacji lub subskrypcji na te usługi. Firma BI ma uzasadniony interes, by promować swoje produkty lub usługi oraz produkty lub usługi spółek należących do Grupy
Przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących korzystania z WitrynyFirma BI ma uzasadniony interes, by ulepszać działanie swojej Witryny
Organizowanie konkursów i działań promocyjnychTwoja wyraźna zgoda wyrażana przez Twój udział i stosowanie się do ogólnych warunków/regulaminów regulujących te działania promocyjne
Wypełnianie naszych obowiązków prawnych i obrona naszych interesów w przypadku sporu. Firma BI może podlegać ustawowym i wykonawczym obowiązkom ujawniania danych, a także może mieć uzasadniony interes, by wykorzystywać dane do swojej obrony w przypadku działań prawnych.

Prosimy Cię jedynie o Dane osobowe, których potrzebujemy do celów określonych powyżej. Dlatego też, jeśli postanowisz nie wypełniać pól zarezerwowanych do takiego gromadzenia danych, nie będziemy mogli przetworzyć Twojego żądania.

4 – Kim są odbiorcy Danych osobowych i gdzie są one przekazywane?

W zależności od celu przetwarzania Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane przez upoważniony personel (działy marketingu, sprzedaży, relacji z klientami, zarządzania dostawami i jakością, działy kadr i wsparcia funkcjonalnego) firmy BI lub którejkolwiek ze Spółek należących do Grupy.

Twoje Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców działających na zlecenie firmy BI, w szczególności przez usługodawców odpowiedzialnych za Witrynę i działania marketingowe. Możemy być również zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych:

 • stronom trzecim w kontekście fuzji, przejęć, częściowej sprzedaży aktywów lub innych operacji związanych z firmą BI bądź jedną ze Spółek należących do Grupy.
 • w celu udzielenia odpowiedzi na żądania organów, jeśli wymaga tego od nas prawo lub orzeczenie sądu, lub właściwego organu albo jeśli takie ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw.

Takie ujawnienie będzie ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Jeżeli odbiorcy ci będą znajdować się poza Unią Europejską, transfery takie będą dokonywane w oparciu o mechanizmy przekazywania danych przewidziane w Rozporządzeniu. Informacje na temat stosowanego mechanizmu przekazywania danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób określony w poniższym punkcie „Z kim należy się kontaktować”.

5 – Jak długo są przechowywane Dane osobowe?

Wydawca Witryny i/lub Spółki z Grupy posiadają wszystkie prawa własności intelektualnej związane z Witryną lub posiadają odpowiednie prawa do użytkowania nią.

Twoje Dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez czas niezbędny do wyżej wymienionych celów lub w celu umożliwienia Nam wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

Okresy przechowywania Danych osobowych gromadzonych w Witrynie są następujące:

 • tak długo jak konto Użytkownika pozostaje aktywne,
 • tak długo, jak będziemy kontaktować się z Użytkownikiem w ramach naszych działań promocyjnych, a także przez trzy (3) lata od ostatniej interakcji, chyba że Użytkownik wyrazi sprzeciw po otrzymaniu jednej z naszych wiadomości służących do pozyskiwania klientów,
 • przez okres przewidziany przez obowiązujące prawo: (i) adresy IP zebrane ze względów bezpieczeństwa nie będą przechowywane dłużej niż przez 10 dni a (ii) pliki cookie i inne moduły śledzące, używane w naszej Witrynie, są przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzynaście (13) miesięcy. Więcej informacji można znaleźć w poniższym punkcie „Co to są pliki cookie”.

Możliwe, że będziemy musieli przechowywać Twoje Dane osobowe w archiwach dłużej niż wyżej wymieniony okres, aby wywiązać się z ciążących na nas obowiązków prawnych lub, jeśli to konieczne i z uwzględnieniem przedawnienia, w celu wyegzekwowania naszych praw.

Gdy Dane osobowe nie będą już potrzebne do tych celów lub do archiwizacji w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych bądź zachowania zgodności z obowiązującym okresem przedawnienia, zapewnimy ich całkowite zniszczenie lub anonimizację.

Firma Biscuit International wykorzystuje w swojej Witrynie kilka rodzajów plików cookie do różnych celów określonych poniżej.

 • Ściśle niezbędne pliki cookie:niezbędne pliki cookie do wykonania żądanej przez Użytkownika akcji. W razie odrzucenia przez Użytkownika plików cookie, modyfikując ustawienia przeglądarki, firma BI nie może zagwarantować pełnego funkcjonowania swojej Witryny podczas jego wizyty.
 • Pliki cookie dot. wydajności:są to pliki cookie używane do ulepszania naszej Witryny, np. do analizy informującej nas, w jaki sposób używana jest nasza Witryna i gdzie należy wprowadzić ulepszenia. Te pliki cookie służą do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Witryny. Informacje te są zbierane anonimowo i podają nam liczby odwiedzających, skąd pochodzą, oraz strony, które odwiedzili.

Poniżej zamieszczono listę plików cookie używanych w naszej Witrynie. Niektóre pliki cookie mogą należeć do stron trzecich. W takim przypadku zostaną one wyraźnie i osobno zidentyfikowane na banerze plików cookie, a przed ich zaakceptowaniem należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

CeleTyp pliku cookieNazwa pliku cookieOkres przechowywania
Badanie oglądalności   Usługi pomiaru oglądalności służą do wytwarzania anonimowych i zagregowanych statystyk dotyczących odwiedzin, które są przydatne do ulepszania naszej Witryny.    Google 6 miesięcy  
YouTube i Vimeo  Kilka artykułów w naszej Witrynie zawiera filmy wideo z YouTube i VimeoYouTube/Vimeo  6 miesięcy
Sieci społecznościowe   Udostępnianie w sieciach społecznościowych: nasza Witryna wykorzystuje moduły śledzące, aby umożliwić udostępnianie treści w obecnych sieciach społecznościowych lub platformach; takimi sieciami społecznościowymi są: Facebook, LinkedIn i Twitter. Zobacz politykę prywatności Facebooka Zobacz politykę prywatności LinkedIn Zobacz politykę prywatności Twittera Facebook LinkedIn Twitter                    6 miesięcy
Google maps Czasami na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Maps.Google 6 miesięcy  

Poniżej zamieszczono listę plików cookie stron trzecich oraz link do ich polityki dotyczącej plików cookie, zawierającej informacje na temat sposobu ustawiania tych plików:

            Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

            Google Maps: https://maps.google.com/help/terms_maps/?hl=fr

            YouTube: https://policies.google.com/privacy?

            Vimeo: https://vimeo.com/privacy

            Twitter: https://twitter.com/fr/privacy

            LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?

            Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation

Aby umożliwić Ci wgląd w pliki cookies, których używamy w naszej Witrynie, dołączyliśmy punkt „Zarządzanie plikami cookies” dostępny w stopce na wszystkich stronach i umożliwiający Ci zarządzanie swoimi preferencjami.

Ten baner pojawia się, gdy wchodzisz do naszej Witryny i zaprasza Cię do skonfigurowania różnych plików cookie, w tym plików cookie stron trzecich po zapoznaniu się z ich polityką prywatności dostępną za pośrednictwem linku w banerze.

W razie odrzucenia plików cookie, nie zostaną one zainstalowane, chyba że będzie to absolutnie konieczne (w szczególności plik cookie służący do zapisania Twojej odmowy).

Należy jednak pamiętać, że jeśli postanowisz usunąć lub odrzucić niektóre pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi w naszej Witrynie.

8 – Jakimi prawami dysponuje Użytkownik?

W odniesieniu do swoich Danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • uzyskania kopii swoich Danych osobowych oraz informacji o sposobie i podstawie prawnej ich przetwarzania,
 • sprostowania swoich Danych osobowych; jeśli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia; jeśli są niekompletne,
 • usunięcia swoich Danych osobowych, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone,
 • ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych, gdy:
  • ich dokładność jest kwestionowana,
  • przetwarzanie jest nielegalne, ale Użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich Danych osobowych,
  Nie modyfikować symbolu zastępczego Polylang
 • żądania przeniesienia swoich Danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub w oparciu o realizację zawartej z nami umowy,
 • przekazania ogólnych lub szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu przetwarzania i wykorzystywania swoich Danych osobowych po swoim zgonie,
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich Danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, np. w związku z Biuletynami. Cofnięcie takie nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania, które opierają się na zgodzie udzielonej przed takim wycofaniem, oraz
 • sprzeciwienia się jakiemukolwiek przetwarzaniu w celu pozyskiwania klientów.

Oprócz wyżej wymienionych praw, Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wszelkiemu przetwarzaniu swoich Danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes firmy BI, chyba że firma BI ma uzasadnione i istotne powody, które mogą przeważać. Aby skorzystać z tych praw, prosimy skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższym punkcie „Z kim należy się kontaktować”.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących warunków przetwarzania swoich Danych osobowych przez firmę BI. We Francji można skontaktować się z Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) pod adresem: 3 Place de Fontenoy 75007 Paris, Francja.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższym punkcie „Z kim należy się kontaktować”.

9 – Z kim należy się kontaktować, aby skorzystać ze swoich praw lub postawić ewentualne pytania?

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub chęci skorzystania ze swoich praw czy też skontaktowania się z naszym Inspektorem ochrony danych (DPO) prosimy skontaktować się z nami pod następującym adresem elektronicznym:

dataprivacy@biscuitinternational.com

lub pocztowym:

Biscuit Holding SAS 27 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS FRANCJA

10 – Zmiany w naszej Polityce prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą Politykę prywatności i wszelkie aktualizacje są umieszczane przez nas na tej stronie internetowej.
Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana po raz ostatni we wrześniu 2023 r.