Ludzie i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

W Biscuit International staramy się stworzyć kulturę sukcesu,
w której pracownicy mogą bezpiecznie pracować i całkowicie uwolnić swój potencjał.

Bezpieczeństwo stanowi część naszego DNA

„Zero wypadków” to nasz cel najwyższy!

Jako lider branży i firma zatrudniająca tysiące ludzi każdego dnia mamy na uwadze bezpieczeństwo. Prowadzimy otwartą i silną komunikację obejmującą wszystkich pracowników, wykonawców i strony trzecie w kwestiach dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy.

Naturalnie oznacza to przestrzeganie wszelkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne certyfikacje prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo każdy zakład posiada własne pomiary standardów bezpieczeństwa, które są zarządzane lokalnie i często wymiennie powielane w całej firmie, jako najlepsze praktyki.

Bezpieczniej z roku na rok

Nasze wskaźniki bezpieczeństwa są jednolite w całej grupie. Podstawowym, mierzonym przez nas wskaźnikiem bezpieczeństwa jest poziom wypadków związanych ze stratą czasu pracy (LTA). Zmniejszyliśmy go z 5,1 dnia w ciągu roku na 100 pracowników w 2020 r. do 3,9 w 2022 r. i z każdym rokiem go obniżamy. Podjęliśmy m.in. następujące kroki: podnoszenie kwalifikacji kierowników ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy, wdrożenie ujednoliconych tablic bezpieczeństwa, karty wyników na poziomie zakładu, kampanie bezpieczeństwa dotyczące głównych zagrożeń dla różnych rodzajów stanowisk pracy, specjalne kursy szkoleniowe prowadzone w celu zwiększenia świadomości naszych pracowników. Nieustannie pracujemy nad bezpieczniejszym środowiskiem dla naszych pracowników.

Zrównoważone wyszukiwanie źródeł zaopatrzenia